CV

My last articles: 

ChatGPT in education

Aktay, Sayim (2022). The usability of Images Generated by Artificial Intelligence (AI) in Education [Eğitimde Yapay Zeka (AI) tarafından oluşturulan görüntülerin kullanılabilirliğiResearchgate Academia. International technology and education j ournal, 6(2), 51-62. 

International and National Books

Öğrenciler Ve Aileler Için Internet El Kitabı [Internet Handbook For Students And Families] (2017)., Aktay Sayim, Eğiten Kitap, Edition:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (CV No: 2817806)

Projects:

Mobile Coding, European Union Project, Instructor: Aktay Sayim, 01/09/2014 - 30/08/2015 (International)

Articles Published In International Peer-Review Periodicals:

Aktay, Sayim (2022). The usability of Images Generated by Artificial Intelligence (AI) in Education [Eğitimde Yapay Zeka (AI) tarafından oluşturulan görüntülerin kullanılabilirliği]. International technology and education j ournal, 6(2), 51-62.

Aktay Sayim (2018). Teacher Perspective On Internet Censorship In Turkey. Universal Journal Of Educational Research, 6(2), 296-306., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.13189/Ujer.2018.060212

Aktay Sayim (2017). How To Organize A Symposium: Tracking Digital Footprints. Turkish Studies, 12(21), 1-14., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.12301

Sever Ramazan, Aktay Sayim (2017). Evaluation And Suggestions About Primary Teacher Education Symposiums. Trakya University Journal Of Social Science, 19(2), 263-275. (CV No: 3635605)

Sidekli Sabri, Aktay Sayim (2017). The Awareness Of Pre-Service Teachers In Primary School Education Department On Environmental Problems. International Electronic Journal Of Environmental Education, 7(2), 152-166. (CV No: 3565826)

Çakir Rahman, Aktay Sayim (2016). Primary School Principals Experiences With Smartphone Apps. Journal Of Education And Training Studies, 4(12), 14-20., Doi: Https://Doi.Org/10.11114/Jets.V4i12.1869

Hacisalihoğlu Karadeniz Mihriban, Aktay Sayim (2015). The Case Of Using Technology By Candidate Teachers Of Mathematics In Classrooms. Black Sea, 2015(26), 21-31. (CV No: 2002914)

Aktay Sayim, Güvey Aktay Emel (2015). Technology Education In Primary Schools. Adiyaman University Journal Of Social Sciences, 2015(19), 17-44., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.14520/Adyusbd.55299

Dal Sibel,Aktay Sayim (2015). Development Of Critical Literacy Skills For Internet Scale. Journal Of Academic Studies, 16(67), 185-199. (CV No: 2003117)

Aktay Sayim,Gültekin Mehmet (2013). Webfolio Application In Primary Education Qualities And Usability Of Webfolio System. Turkish Online Journal Of Distance Education - Tojde, 14(3), 104-119. (CV No: 790079)

Aktay Sayim (2009). The Iste National Educational Technology Standards And Prospective Primary School Teachers In Turkey. The International Journal Of Learning, 16(9), 127-138. (CV No: 789001)

Aktay Sayim (2008). The Effect Of The Internet On The Quality Of Education. The International Journal Of Learning, 15(4), 81-88. (CV No: 789157)

Gökçe Nazli,Kaya Erdoğan,Aktay Sayim,Özden Muhammet (2007). Elementary Students’ Attitudes Towards Environment, Elementary Education Online, 6(3), 452-468. (CV No: 641955)

Özden Muhammet,Aktay Sayim,Yilmaz Fatih,Özdemir Özden Döndü (2007). The Relation Between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes And Attitudes Towards Internet Use. The International Journal Of Learning, 14(6), 53-60. (CV No: 789704)

Papers Published In International Conferences:

Çakir Rahman,Aktay Sayim (2017). Technology Leadership Qualifications Of School Managers. 5th International Congress On Curriculum And Instruction (Abstract)(CV No:3743737)

Aktay Sayim (2017). Öğretmen Eğitiminde Dijital Videolarin Kullanilmasi [Use Of Digital Videos In Teacher Education]. The Ninth International Congress Of Educational Research (Abstract)(CV No:3635999)

Aktay Sayim (2017). Open-Ended Surveys Vs Interviews. The Ninth International Congress Of Educational Research (Abstract)(CV No:3635997)

Aktay Sayim,Sidekli Sabri (2017). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının Incelenmesi [Analyzing Primary School Education Workshops]. 16th International Classroom Teaching Education Symposium (Abstract)(CV No:3528997)

Aktay Sayim,Kiliç Kahraman (2017). Ilkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabinin Grafik Tasarim Ilkeleri Açisindan Incelenmesi [Analyzing Primary School Social Studies Course Book According to Graphical Design Principles]. Vi. International Symposium On Social Studies Education (Abstract)(CV No:3635672)

Aktay Sayim,Keskin Tuba (2017). Türkiye’deki Hayat Bilgisi Ve Almanya’daki Sachunterricht Programlarinda Teknoloji [Technology in Turkey Life Sciences and Germany Sachunterricht Programs]. Vi. International Symposium On Social Studies Education (Abstract)(CV No:3635664)

Aktay Sayim (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağ Metaforları [Metaphors of Primary School Teachers regarding Social Networks]. 1st International Limitless Education And Research Symposium (Useas2017) (Abstract)(CV No:3635655)

Aktay Sayim (2017). Combining Power Of Smartphones / Tablets With Data Shows. 1st International Limitless Education And Research Symposium (Abstract)(CV No:3635659)

Sever Ramazan,Aktay Sayim (2016). Sinif Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Için Değerlendirme Ve Öneriler [Evaluation And Suggestions About Primary Teacher Education Symposiums]. 15th International Classroom Teaching Education Symposium (Abstract)(CV No:3258114)

Aktay Sayim (2016). Sinif Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Katilimci Profilleri [Participant Profiles of Classroom Teaching Education Symposium]. 15th International Classroom Teaching Education Symposium (Abstract)(CV No:3257990)

Sidekli Sabri,Aktay Sayim (2016). Sinif Öğretmeni Adaylarinin Çevre Sorunlarina Yönelik Farkindaliklari [The Awareness Of Pre-Service Teachers In Primary School Education Department On Environmental Problems]. 15th International Classroom Teaching Education Symposium (Abstract)(CV No:2817748)

Aktay Sayim (2016). Sempozyum Websitesi Yönetim Paneli [Symposium Website Management Panel]. 15th International Classroom Teaching Education Symposium (Abstract)(CV No:2817649)

Aktay Sayim,Kara Hüseyin,Hamzaçebi Gökhan (2016). Öğretmen Eğitiminde Akilli Telefon Uygulamalari Zeybek Uygulamasi [Smartphone Apps in Teacher Training: Zeybek App]. 15th International Classroom Teaching Education Symposium (Abstract)(CV No:3257832)

Topal Temel,Aktay Sayim (2015). Mobil Dünyada Üniversitelerin Yeri [Current State Of Unıversities In The Mobile World]. Iind International Eurasian Educational Research Congress (Abstract)(CV No:2003328)

Aktay Sayim (2009). Presentation Of A Web Based Portfolio System For Primary Education. The International Conference On Primary Education (Abstract)(CV No:790762)

Aktay Sayim (2009). The Iste National Educational Technology Standards And Prospective Primary School Teachers In Turkey. The Sixteenth International Conference On Learning (Full Text Paper)(CV No:791054)

Aktay Sayim (2008). The Effect Of The Internet On The Quality Of Education. The Fifteenth International Conference On Learning (Full Text Paper)(CV No:791255)

Aktay Sayim (2007). Internet Use In The Primary Education Programs In Turkey Teacher And Student Roles. International Conference On Teaching And Learning (Ictl 2007) (Full Text Paper)(CV No:791424)

Ersoy Ali,Aktay Sayim (2007). Prospective Elementary School Teacher S Ways Of Internet Use While Preparing Their Projects And Homeworks. Vii. International Educational Technologies Conference (Full Text Paper)(CV No:792554)

International and National Book Chapters:

Ilkokuma Yazma Öğretimi [Teaching First Reading And Writing], Chapter:(Ilkokuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı [Using Technology While Teaching First Reading And Writing]) (2017). Aktay Sayim,Sidekli Sabri, Anı Yayıncılık, Editor:Kırmızı Susar Fatma, Ünal Emre, Edition:2, Isbn:978-605-170-176-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (CV No: 3701022)

Eğitim – Kadın Ve Kalkınma [Education – Women And Development], Chapter:(Kizlarin Okullaşmasinda Teknoloji [Technology To Increase The Enrollment Of Girls]) (2016)., Aktay Sayim, Eğiten Kitap, Editor:Rahman Çakır, Edition:1, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (CV No: 3035733)

Fen Bilimleri Öğretimi [Science Teaching], Chapter:(Technology Assisted Science Teaching) (2015)., Aktay Sayim, Anı Yayıncılık, Editor:Şengül S. Anagün - Nil Duban, Edition:1, Ingilizce(Ders Kitabı), (CV No: 2004748)

Articles Published In National Peer-Review Periodicals:

Aktay Sayim (2017). Analysis Of A Symposium Website Admin Panel. Journal Of Social Sciences And Humanities Researches, 18(39), 114-125. (CV No:3635572)

Topal Temel,Aktay Sayim,Aşçi Metin (2016). Current State Of Unıversities In The Mobile World. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 192-202. (CV No:3121755)

Aktay Sayim, Keskin Tuba (2016). Analysis Of Educational Information Network (Eba). Journal Of Education, Theory And Practical Research, 2(3), 27-44. (CV No:3665144)

Aktay Sayim,Gültekin Mehmet (2014). Webfolio Application In Primary Schools: Teacher And Student Perspectives. Elementary Education Online, 13(3), 806-819. (CV No:2364733)

Papers Published In National Conferences:

Aktay Sayim (2015). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Uygulama Profili. Xiv. International Participation Symposium Of Primary School Teacher Education (Usos 2015) (Abstract)(CV No:2003566)

Aktay Sayim (2009). Web Based Portfolio Webfolyo Use In Primary Education . Viii. National Primary School Teacher Symposium (Abstract)(CV No:792786)

Aktay Sayım, Özden Muhammet (2009). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stratejileri [Teaching Strategies Primary School Teacher Candidates Use]. Vi. National Primary School Teacher Symposium (Full Text Paper)(CV No:792951)

Karadağ Ruhan, Yılmaz Fatih, Aktay Sayım (2006). Türkiye De Internet Kafeler Ve Ilköğretim [Cyber Cafes And Primary Schools In Turkey]. Xi. Turkiye'de Internet Konferansi (Full Text Paper)(CV No:793282)

Aktay Sayim (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik Inançları Ile Fen Öğretimi Özyeterlik Inançları Arasındaki Ilişki Eskişehir Ili Örneği [The Relastionship Between Primary School Teacher Candidates Teacher Efficacy And Science Teaching Efficacy]. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi (/)(CV No:793494)

Professional Experience out of University

2001-2001 Primary School Teacher National Ministry Of Education

Certificate

Online Teaching Certificate, 31.08.2016 -19.12.2016

Courses

Publishing Academic Papers In English, 14.03.2014 -14.03.2014

Workshops

Quantitative Research Days (Lisrel), Lisrel Program And Its Use, 08.01.2011 -09.01.2011

Quantitative Research Days (SPSS Ii), Data Analysis With SPSS Program, 25.12.2010 -26.12.2010

Quantitative Research Days (SPSS I), Beginner Level Data Analysis With SPSS Program, 11.12.2010 -12.12.2010

 

Computer Assisted Qualitative Data Analysis: Introduction And Application Of NVivo Program, 12.05.2007 -13.05.2007