Öğrenci Duyuruları ve Kaynaklar

 My last articles: 

ChatGPT in education

Aktay, Sayim (2022). The usability of Images Generated by Artificial Intelligence (AI) in Education [Eğitimde Yapay Zeka (AI) tarafından oluşturulan görüntülerin kullanılabilirliğiResearchgate Academia. International technology and education j ournal, 6(2), 51-62. 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi (Pedagojik Formasyon)

Sınıf Kodu: 73exxb

 

Hayat Bilgisi Öğretimi Dersi (SBÖ 3805)

Bu yılki Hayat Bilgisi Öğretimi ödevleri Google Classroom üzerinden yapılacaktır.

Adres: https://classroom.google.com Kayıt olurken kullanacağınız sınıf kodu aşağıdadır:

3A: yrrj01

3B: 6ikk8v

3C: wgm0yg

 

Medya Okuryazarlığı konusunda aşağıdaki kaynağı inceleyiniz.

http://www.iletisimvediplomasi.com/medya-okuryazarligi-prof-dr-zakir-avsar/

 

Arkadaşlar Hayat Bilgisi Öğretimi dersimiz ile ilgili aşağıdaki kaynakları inceleyiniz.

2009 VE 2015 YILI HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

 

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

 İnternette akademik tarama ve arama yapma konusundaki sunu aşağıdadır:

Akademik arama yapma Youtube

Akademik arama yapma Prezi